Art & Craft Mozaika

Cílem spolku je rehabilitovat techniku mozaiky

Poskytujeme restaurátorské služby včetně transferů hotových mozaik, vypracování restaurátorských záměrů a preventivní péči o muzívní památky.

Tvoříme současnou uměleckou mozaiku pro využití v architektuře, drobné a komorní mozaikové obrazy, prostorové objekty a světelné stěny - od výtvarného návrhu po autorskou realizaci.

Věnujeme se publikační a osvětové činnosti - seznamujeme širokou i odbornou veřejnost s naší činností, pořádáme výstavy, workshopy a sympozia. Jednotliví členové se účastní konferencí a seminářů a mezinárodních i domácích projektů.

Poskytujeme restaurátorské služby včetně transferů hotových mozaik, vypracování restaurátorských záměrů a preventivní péči o muzívní památky.

Tvoříme současnou uměleckou mozaiku pro využití v architektuře, drobné a komorní mozaikové obrazy, prostorové objekty a světelné stěny - od výtvarného návrhu po autorskou realizaci.

Nabízíme individuální a kolektivní kurzy mozaiky pro začátečníky i pokročilé zakončené hotovým artefaktem a úvodem do technik a možností mozaiky, zprostředkujeme team-buildingové zážitkové mozaikování pro firmy, školy, skupiny.


Přidejte se k nám,
podpořte mozaiku mapováním,
tvorbou
a předáváním osvěty.