MOZAIKY - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ GALERIE


Prostor Black Cube galerie Mozaiky vznikl z popudu hlavní architektky pražského metra Ing. arch. Anny Švarc, která mě oslovila, jestli mám zájem ujmout se některého z volných `buněk` ve vestibulech stanic metra. Po byrokratickém kolečku, táhlých domluvách a podpisu smlouvy byla v květnu zahájen provoz windows galerie. Ambice moje i spolková je představovat nejen "současnou českou mozaiku". Od základního ideového návrhu se neodchylujeme, popularizujeme a propagujeme muzívní umění prostřednictvím výstav, workshopů, přednášek či publikací. Prostřednictvím galerie ukazujeme péči o muzívní památky a dědictví i autorskou tvorbu jednotlivých členů spolku, umělců, studentů výtvarných škol, ZUŠ atd.
Výtvarná díla provedená technikou mozaiky se stala významnou součástí životního prostředí a vizuální kultury našich měst. Především pro svou trvanlivost, krásu materiálu a barev, pestrost výrazu, ale i pro monumentální vyznění. Právě monumentalita byla důvodem, proč se mozaika těšila velké oblibě i v minulých padesáti letech nedemokratického režimu a tento umělecký druh tak dodnes bývá neprávem spojován právě s ním. To, že mozaika není (jen) "socialistickým uměním", ukazuje již připravená výstava, která mozaiku prezentuje v šíři jejích možností, v různém materiálovém provedení, v architektuře nebo objektech, v užitkových předmětech i jako volná autonomní díla. Na výstavě budou zastoupeny práce více než tří desítek umělců z období od 80. let 20. století po současnost.
Cílovou skupinou projektu jsou umělci aktivně vystavující, mezinárodní platforma přednášejících, studenti, historici umění, restaurátoři a široká veřejnost, zainteresovaná i laická - cestující, kolemjdoucí. Chceme využívat artefaktů z depozitu metra či archivní dokumentaci, fondy. Záměrem je kultivovat veřejný prostor metra, je to důležitý veřejný prostor, stanice metra Můstek vystupuje jako křižovatka kultury a historických událostí i současného dění.