Mozaika Strom života

Čtvrtá část mozaiky byla přidána 4.září 2023, v první školní den. Byla instalována na již existující segment stromu života, jak se mozaika nazývá. Vede od kořenů, v současné době vytváříme kmen a v budoucnu bude vytvořena i koruna a nebe nad ní. Během srpnových dílen( v rámci Únětického posvícení) se každý rok vytváří navazující část formou workshopu pro veřejnost.