1. Mezinárodní sympozium mozaiky v srdci Evropy

ART & CRAFT MOZAIKA, ÚNĚTICE U PRAHY

Ambicí projektu bylo vytvořit místa k rozjímání, propojit užitečné s příjemným, představit blíž techniku mozaiky, obohatit veřejný prostor o umělecká díla - v souladu s okolím, s přírodou...

Projekt mezinárodního sympozia mozaiky jsem měla v dlouhodobých plánech několik let, zkušenosti s pořádáním sochařských sympozií jsem sbírala od roku 2009. Mozaika se na nich objevila, ale nebyla v hlavní roli. 

Až šťastnou souhrou okolností se podařilo navázat na záměr současného starosty instalovat v obci nové lavičky. Společná vize spustila doslova lavinu nápadů. K tvůrčímu zpracování návrhů jsem vyzvala umělce, mozaikáře a veřejnost formou open callu. 

Oproti původnímu plánu na sedm realizací jsme nakonec podpořili devět účastníků. Všichni oslovení partneři nás podpořili - dodali materiál, finanční i morální podporu. 

Oceňuji důvěru a nápaditost Pavla Svobody, starosty a jeho ochotu se naplno zapojit a především jeho výběr betonového mobiliáře ze 100% recyklátu vytvořeného nadšenci z firmy Cementum, kteří se nebáli experimentovat. Vedení obce a občané participovali, účastnili se dne otevřených dveří, měli možnost přispět svým dílem - pomyslným kamínkem do mozaiky. 

Slavnostní vernisáž s odhalením proběhla 25. října 2022.

V prostorech únětického ateliéru mozaiky vznikala díla malířky Martiny Konvičkové, která poskládala mozaiku Urban water inspirovanou vlastním obrazem s přímořskou atmosférou. Její modrobílá lavička spolu se streetartovou lavičkou od sochařků Ivany Junkové a Jana Slovenčíka oživuje únětickou náves. 

Juliana Somsedíková připomíná svou mozaikou únětické historické nálezy z doby bronzové na místě zvaném Ostroff, lavička Italky Sofie Mengalli umístěná na Holém vrchu odkazuje k únětické kultuře. 

Výtvarnice a scénografka Zuzana Vítková zvolila pro lavičku v blízkosti školy a školky námět s vodním dráčkem

Místem, kde bude lavička stát, se inspirovali i další umělci: ztvárnění lavičky u rybníka od Hedviky Servusové a Milana Jaroše zobrazuje ledňáčka s rybkou, s tématem pivních nádob a pěny láká k ochutnání produktů z místního pivovaru mozaika od Klaudie Debnárové v klidové zóně u potoka v pivovaru, u hřbitova návštěvníky povzbudí oranžovožlutá lavička názvem Carpe diem, zdobenou volutami, které odvážně doplnil Jan Jenq. 

 Duše projektu Magdalena Kracík Štorkánová vytvořila lavičku s názvem MaMoLa (masážní mozaiková lavička), která je vytvořena z přírodního kamene - tesser a oblázků a zdobí i slouží na zastávce autobusu Na Parcelách - přímo u mozaikového ateliéru.

Více na stránkách ateliéru umělecké mozaiky, facebooku Magdaleny Kracík Štorkánové a art_a_craft Mozaika.

Magdalena Kracík Štorkánová Phd. z ateliéru Art&Craft Mozaika z.s.,autorka projektu

Mapa umístění mozaikových laviček v Úněticích u Prahy