2018

Turisti na Karlově mostě / projekt Cowparade / MgA. M. Kracík Štorkánová / plastika - epox. pryskyřice - komb. technika / Pachtův palác / Praha 1